bleeker

Snel.. en trefzeker.
Uw complete incasso is bij ons in goede handen

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een door de Kroon benoemde openbare ambtenaar die een eigen rechtspraktijk heeft. Hij is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en is daardoor onderworpen aan de regels die door de KBvG aan haar leden zijn gesteld. Naast een gedegen vakkennis stelt de KBvG regels die betrekking hebben op onder meer de solvabiliteit en de beroeps- en gedragsregels.

De gerechtsdeurwaarder is niet in dienst van enige instantie. Hij is naast openbaar ambtenaar een vrije beroepsbeoefenaar en dus zelfstandig ondernemer. Als zodanig is hij ook aansprakelijk voor de door hem geleverde diensten.

Binnen de rechtspraktijk kent Bleeker ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden.
De ambtelijke werkzaamheden die bij de wet zijn geregeld zijn:

- het uitbrengen van exploten

- het leggen van beslagen

- het doen van ontruimingen

- het toezicht houden bij openbare verkopingen en dergelijke

 

De niet-ambtelijke werkzaamheden houden onder meer in:

- het incasseren van vorderingen

- het geven van juridische adviezen

- het maken van processen-verbaal van constatering

 

Het voordeel voor de opdrachtgever die een incasso-opdracht uit handen geeft aan Bleeker is dat het gehele traject van de incasso kan worden verzorgd. In tegenstelling tot incassobureaus mogen de belangrijkste handelingen van de incassoprocedure - het dagvaarden en beslag leggen -  alleen door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. Van het begin tot het eind is uw vordering dus in deskundige handen.

  • Factuurbedrag
    BTW plichtig
    Incasso kosten
    bereken

ABN AMRO : NL28 ABNA 050.78.21.440
Rabobank : NL81 RABO 012.47.25.465
ING bank : NL87 INGB 00037.17.240

T: 0515-548 010
F: 0515-548 028
E: info@bleeker-incasso.nl

Bezoekadres:
Oosterom 9
8602 DE Sneek

Postadres:
Postbus 317
8600 AH Sneek