bleeker

Snel.. en trefzeker.
Uw complete incasso is bij ons in goede handen

Tarieven

Tarieven

Voor de ambtshandelingen die Bleeker verricht worden de wettelijk voorgeschreven tarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn terug te vinden in het Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Incassokosten

Bij de berekening van de incassokosten wordt uitgegaan van de tarieven zoals die zijn vastgelegd in het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten". Deze incassokosten worden bij de nalatige debiteur in rekening gebracht.

Kostenloos

In principe worden alle kosten, zowel de incassokosten als de kosten van de ambtshandelingen, op de debiteur verhaald. Een geslaagde incasso kost  u dus in beginsel geen geld.

Downloads:

- Btag
- Incassotarieven
- Algemene voorwaarden van Bleeker Gerechtsdeurwaarders & Incasso

  • Factuurbedrag
    BTW plichtig
    Incasso kosten
    bereken

ABN AMRO : NL28 ABNA 050.78.21.440
Rabobank : NL81 RABO 012.47.25.465
ING bank : NL87 INGB 00037.17.240

T: 0515-548 010
F: 0515-548 028
E: info@bleeker-incasso.nl

Bezoekadres:
Oosterom 9
8602 DE Sneek

Postadres:
Postbus 317
8600 AH Sneek