bleeker

Snel.. en trefzeker.
Uw complete incasso is bij ons in goede handen

U heeft een schuld bij DUO?

U heeft een dwangbevel ontvangen.
 
Als er een dwangbevel aan u is uitgereikt, dan dient u het verschuldigde bedrag binnen twee dagen aan ons te betalen. Onze bankrekeningnummers  treft u aan op het exploot dat u samen met het dwangbevel heeft ontvangen.
Bij betalingsproblemen kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens treft u elders op onze website aan.
 
U dient er rekening mee te houden dat het dwangbevel ziet op achterstallige betalingen.
Heeft u problemen met het betalen van de lopende termijnen, dan verwijzen wij u naar onderstaande paragraaf "Verlaging maandbedrag".
 
Verlaging maandbedrag. 
 
Een studieschuld wordt naar draagkracht terugbetaald aan DUO. Bij het vaststellen van het maandbedrag wordt er al rekening gehouden met  uw inkomen. Is er sprake van een inkomensdaling, dan kan DUO op uw verzoek het maandbedrag verlagen. Dit dient wel onder bepaalde voorwaarden te gebeuren. Op www.duo.nl kunt u de nodige informatie verkrijgen.

  • Factuurbedrag
    BTW plichtig
    Incasso kosten
    bereken

ABN AMRO : NL28 ABNA 050.78.21.440
Rabobank : NL81 RABO 012.47.25.465
ING bank : NL87 INGB 00037.17.240

T: 0515-548 010
F: 0515-548 028
E: info@bleeker-incasso.nl

Bezoekadres:
Oosterom 9
8602 DE Sneek

Postadres:
Postbus 317
8600 AH Sneek