bleeker

Snel.. en trefzeker.
Uw complete incasso is bij ons in goede handen

Wet Incassokosten (WIK)

Op 1 juli 2012 is de wet normering buitengerechtelijke kosten in werking getreden. In die wet en het bijbehorende besluit wordt geregeld wanneer en welk bedrag aan incassokosten in rekening mag worden gebracht bij de debiteur-consument. Voor een overzicht van de nieuwe incassotarieven klikt u hier.

Deze nieuwe wet is in beginsel niet van toepassing bij vorderingen tussen bedrijven onderling (business-to-business). Voor die gevallen blijft alles  vooralsnog bij het oude. Eventuele wijzigingen hieromtrent  kunt u naderhand op deze plaats terugvinden. 

Indien uw klant een consument/particulier is dient u uw aanmaningsprocedure aan te passen om te voorkomen dat u naderhand de incassokosten niet kunt verhalen op de debiteur-consument. In dat geval komen de incassokosten voor uw rekening.

Waaraan dient uw aanmaningsprocedure nu te voldoen? De wetgever heeft bepaald dat u in ieder geval één aanmaningsbrief dient te versturen aan de debiteur-consument waarin u die consument nog een termijn van 14 dagen gunt om te betalen zonder dat hij incassokosten is verschuldigd.Na het verstrijken van die 14-dagen-termijn - welke aanvangt daags nadat de consument die brief heeft ontvangen - dient de debiteur-consument de incassokosten te betalen.


In de nieuwe regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen wel- en niet BTW-plichtige ondernemers. Voor beide categorieën hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld. Als u BTW-plichtig bent klikt u  hier voor een voorbeeldbrief.

Als u niet BTW-plichtig dient u tevens in de 14-dagen-brief te vermelden, dat bij het uit handen geven van de vordering aan deurwaarderskantoor Bleeker te Sneek het bedrag van de incassokosten wordt verhoogd met de verschuldigde BTW, omdat u die BTW niet kunt verrekenen en daarom voor u schade is (klik hier door die voorbeeldbrief).

Voorwaarde bij dit alles is wel dat u in de 14-dagen-brief het juiste bedrag aan incassokosten vermeld. Via onze incassocalculator kunt u eenvoudig de hoogte van de te vorderen incassokosten berekenen en deze in uw 14-dagen-brief vermelden. Rechts in het scherm vindt u onze  incassocalculator.

Deze wet is niet van toepassing indien uw debiteur-consument voor 1 juli 2012 in verzuim is geraakt. In die gevallen geldt de regelgeving van voor die datum.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen op telefoonnummer 0515 - 548 010.


  • Factuurbedrag
    BTW plichtig
    Incasso kosten
    bereken

ABN AMRO : NL28 ABNA 050.78.21.440
Rabobank : NL81 RABO 012.47.25.465
ING bank : NL87 INGB 00037.17.240

T: 0515-548 010
F: 0515-548 028
E: info@bleeker-incasso.nl

Bezoekadres:
Oosterom 9
8602 DE Sneek

Postadres:
Postbus 317
8600 AH Sneek