bleeker

Snel.. en trefzeker.
Uw complete incasso is bij ons in goede handen

Online incasso formulier

Ondergetekende, hierna te noemen Opdrachtgever, geeft aan Bleeker Gerechtsdeurwaardes en Incasso, hierna te noemen Opdrachtnemer, opdracht om de hieronder gespecificeerde factu(u)r(en) te incasseren. Opdrachtnemer aanvaardt uitsluitend de opdracht onder toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden, waarvan opdrachtgever een exemplaar kan downloaden vanaf deze site. Op eerste verzoek kunnen die voorwaarden ook per post worden toegezonden.
Bij de bedragen dient u de decimalen met een punt te scheiden.

Factuurdatum   Factuurnummer   Vervaldatum   Bedrag
      € 
      € 
Voeg nog een factuur toe
Gegevens van de debiteur:
Bedrijf
Rechtsvorm
KvK nummer
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon
Fax
Geboortedatum - -
E-mail
Gegevens opdrachtgever:
Bedrijf
Rechtsvorm
KvK nummer
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon
Fax
Geboortedatum - -
E-mail
Om de incasso zo voortvarend mogelijk te kunnen doen plaatsvinden, verzoeken wij u om na inzending van deze On-line Incasso in ieder geval de volgende stukken naar ons toe te sturen:

- kopieën van de openstaande facturen
- kopie van de offerte
- kopie van de algemene voorwaarden
- kopieën van de reeds gevoerde correspondentie (laatste aanmaning)

U kunt ook bovengenoemde bijlagen meesturen met dit formulier (alleen .doc, .docx, .pdf, .tif en .jpg bestanden).


Velden met een * zijn verplicht.
Uw code
Herhaal uw code

  • Factuurbedrag
    BTW plichtig
    Incasso kosten
    bereken

ABN AMRO : NL28 ABNA 050.78.21.440
Rabobank : NL81 RABO 012.47.25.465
ING bank : NL87 INGB 00037.17.240

T: 0515-548 010
F: 0515-548 028
E: info@bleeker-incasso.nl

Bezoekadres:
Oosterom 9
8602 DE Sneek

Postadres:
Postbus 317
8600 AH Sneek