bleeker

Snel.. en trefzeker.
Uw complete incasso is bij ons in goede handen

Incassoprocedure bij Bleeker

Aanmanen

Na ontvangst van de incasso-opdracht wordt uw wederpartij dezelfde dag nog per brief gesommeerd de vordering, die wordt verhoogd met de rente en incassokosten, binnen zeven dagen bij ons te betalen. De zaak wordt daarna geagendeerd in afwachting van de betaling of een eventuele andere reactie van de wederpartij. Blijft de betaling uit, dan ontvangt de wederpartij nog een laatste schriftelijke sommatie. Indien mogelijk wordt uiteraard ook telefonisch contact opgenomen met de wederpartij, teneinde deze alsnog tot betaling te bewegen. 

Dagvaarden

Als de wederpartij niet heeft betaald of anderszins heeft gereageerd (bijvoorbeeld een betalingsregeling getroffen) nemen wij schriftelijk contact met u op met het voorstel de wederpartij te laten oproepen voor de rechter. Vanaf 1 december 2013 zijn wij op grond van onze beroepsregels verplicht u een voorschot te voor de te maken kosten als griffierecht en de kosten van de dagvaarding. Indien wij het voorschot hebben ontvangen, stellen wij namens u de dagvaarding op, die door een deurwaarder naar het adres van de wederpartij wordt gebracht. Indien de wederpartij geen verweer voert zal deze door de rechter bij verstek worden veroordeeld. Wordt er echter wel verweer gevoerd door de wederpartij, dan staan wij u bij in de procedure. Uiteindelijk zal de rechter uitspraak doen in uw zaak.

Betekenen van het vonnis

Het vonnis waarbij uw vordering is toegewezen, wordt door de deurwaarder naar de wederpartij gebracht; dit wordt betekenen genoemd. Daarbij wordt ook bevel gedaan om binnen twee dagen te betalen. Als de wederpartij dan nog niet betaalt, worden de verhaalsmogelijkheden onderzocht, zodat tot beslaglegging kan worden overgegaan. 

Beslagleggen

Als de wederpartij de laatste kans om te betalen niet heeft benut wordt het vonnis ten uitvoer gelegd. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op inkomen, uitkeringen, de eigen woning of andere bezittingen van de wederpartij.

Kosten

In principe worden alle kosten van een incassoprocedure verhaald op de wederpartij. Op voorhand is echter nooit exact in te schatten welk kostenrisico er voor u aan verbonden is. Wij informeren onze cliënten hier zo duidelijk mogelijk over. Echter in situaties waarbij uiteindelijk blijkt dat de verhaalsmogelijkheden aan de zijde van de wederpartij ontbreken of in het geval dat deze wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) dan wel een faillissement wordt uitgesproken ontkomen wij er niet aan om u als zijnde de opdrachtgever voor de gemaakte kosten een rekening te sturen.

  • Factuurbedrag
    BTW plichtig
    Incasso kosten
    bereken

ABN AMRO : NL28 ABNA 050.78.21.440
Rabobank : NL81 RABO 012.47.25.465
ING bank : NL87 INGB 00037.17.240

T: 0515-548 010
F: 0515-548 028
E: info@bleeker-incasso.nl

Bezoekadres:
Oosterom 9
8602 DE Sneek

Postadres:
Postbus 317
8600 AH Sneek