Tarieven

Tarieven

Voor de ambtshandelingen die Bleeker verricht worden de wettelijk voorgeschreven tarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn terug te vinden in het Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Incassokosten

Bij de berekening van de incassokosten wordt uitgegaan van de tarieven zoals die zijn vastgelegd in het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten". Deze incassokosten worden bij de nalatige debiteur in rekening gebracht.

Kostenloos

In principe worden alle kosten, zowel de incassokosten als de kosten van de ambtshandelingen, op de debiteur verhaald. Een geslaagde incasso kost  u dus in beginsel geen geld.

Downloads:

- Btag
- Incassotarieven
- Algemene voorwaarden van Bleeker Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Corona maatregelen

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona Virus (covid-19) hebben wij onze werkzaamheden aangepast.

Een deel van onze medewerkers werkt inmiddels thuis via een beveiligde verbinding. De continuïteit van onze werkzaamheden is daarmee verzekerd. De bezetting op ons kantoor zal dus minimaal zijn.

Wij zijn op de gebruikelijke wijze per telefoon en email bereikbaar. Afspraken vinden de komende tijd uitsluitend telefonisch plaats. Wilt u betalen, dan kan dat via onze webite: https://www.bleeker-incasso.nl/schuld/direct-betalen.

Onze ambtelijke werkzaamheden zullen wij op de gebruikelijke wijze blijven uitvoeren, tenzij overheidsmaatregelen anders voorschrijven. Wel houden onze deurwaarders zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM en zo nodig worden de exploten in een ambtelijke envelop achtergelaten zonder contact te maken met de geadresseerde of diens huisgenoten.

Bezig met laden