Tarieven

Tarieven

Voor de ambtshandelingen die Bleeker verricht worden de wettelijk voorgeschreven tarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn terug te vinden in het Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast.

Incassokosten

Bij de berekening van de incassokosten wordt uitgegaan van de tarieven zoals die zijn vastgelegd in het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten". Deze incassokosten worden bij de nalatige debiteur in rekening gebracht.

Kostenloos

In principe worden alle kosten, zowel de incassokosten als de kosten van de ambtshandelingen, op de debiteur verhaald. Een geslaagde incasso kost  u dus in beginsel geen geld.

Downloads:

- Incassotarieven
- Algemene voorwaarden van Bleeker Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Bezig met laden