Wet Incasso Kosten (WIK)
Landelijk geregeld

Wet Incasso Kosten (WIK)

Wat is een WIKbrief?
Voordat u een incassoprocedure opstart dient de debiteur (wettelijk verplicht) een overzicht te ontvangen van de kosten die gemoeid zijn met een dergelijk traject. U dient hiervoor de debiteur aan te schrijven. Deze brief wordt de WIK-brief of 14-dagen-brief genoemd. De betreffende regels staan omschreven in de Wet normering Buitengerechtelijke Incasso Kosten.

Let op: de WIK-brief is alleen vereist als de debiteur een particulier/consument is (business-to-consumer).
Heeft u een openstaande factuur op een bedrijf (business-to-business) dan is deze WIK-brief dus niet nodig.

BTW
Er wordt onderscheid gemaakt tussen wel- en niet BTW-plichtige schuldeisers. 
Kunt u de BTW verrekenen, klik dan hier voor de voorbeeldbrief. Kunt u de BTW niet verrekenen klik dan  hier voor de brief.

Voorwaarde is dat u in de 14-dagen-brief het juiste bedrag aan incassokosten vermeldt. Via onze incassocalculator (hieronder) kunt u eenvoudig de hoogte van de te vorderen incassokosten berekenen en deze in uw WIK-brief vermelden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Incasso calculator

Bereken de incassokosten die u volgens de wet in rekening mag brengen bij uw debiteur.

image/svg+xml INCASSO CALCULATOR

Bereken de incassokosten die u volgens de wet in rekening mag brengen bij uw debiteur.

Let op: U dient de euro's en de centen los van elkaar in te voeren.
 , 
0
Bezig met laden