bleeker

Snel.. en trefzeker.
Uw complete incasso is bij ons in goede handen

Uw vordering uit handen geven

Als uw geld wegblijft, wat dan?

U stuurt uw klant natuurlijk direct een factuur nadat de transactie is voltooid. Na verloop van de betalingstermijn stuurt u een herinnering en, na bijvoorbeeld twee weken, een aanmaning. Wordt er daarna nog steeds niet betaald, dan stuurt u een week later een (aangetekende) ingebrekestelling. In die ingebrekestelling dient u een laatste termijn te stellen waarbinnen u betaling wenst. Gebruikelijk is een termijn van 5 dagen. In deze laatste brief kunt u bijvoorbeeld vermelden:

"Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag thans binnen vijf dagen na heden aan ons te hebben betaald. Voldoet u hieraan niet, dan geven wij de vordering ter incasso uit handen aan gerechtsdeurwaarderskantoor Bleeker te Sneek. Uiteraard komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening."

Als de termijn waarbinnen betaald diende te worden is verstreken, geeft u zonder enige contract- of abonnementsverplichting, uw vordering aan ons ter incasso uit handen.

Wat dient u ons dan aan te leveren:

 • een kopie van de factuur of facturen
 • een kopie van de herinnering, aanmaning en ingebrekestelling
 • bij betwisting: alle correspondentie welke over de vordering is gevoerd
 • ( bij huurvorderingen eveneens een kopie van de huurovereenkomst)

en bij de eerste keer dat u een vordering aan ons ter incasso uit handen geeft:

 • een kopie van uw algemene leverings- en betalingsvoorwaarden als u die heeft
 • de juiste inschrijving van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel
 • uw naam en volledige voorna(a)men als u een particulier bent of eenmanszaak hebt
 • de vermelding of u wel of niet BTW-plichtig bent
 • uw bank- of girorekeningnummer
 • uw adresgegevens, incl. telefoon-, faxnummer en e-mailadres

Via ons on-line incassoformulier kunt u uw incasso-opdracht ook via het internet aan ons toesturen. Vergeet dan niet alle gevraagde gegevens volledig in te vullen.

De praktijk is dat vaak lang wordt gewacht met het uit handen geven van de vordering. Als uw klant op de ingebrekestelling niet betaalt, wacht dan niet te lang met het uit handen geven. Het komt regelmatig voor dat een vordering al is verjaard, zodat ook wij niets meer kunnen doen. Daarom adviseren wij u een strak beleid in uw debiteurenbeheer te hanteren. Het openstaande bedrag onder uw klanten valt immers altijd tegen.

 


 • Factuurbedrag
  BTW plichtig
  Incasso kosten
  bereken

ABN AMRO : NL28 ABNA 050.78.21.440
Rabobank : NL81 RABO 012.47.25.465
ING bank : NL87 INGB 00037.17.240

T: 0515-548 010
F: 0515-548 028
E: info@bleeker-incasso.nl

Bezoekadres:
Oosterom 9
8602 DE Sneek

Postadres:
Postbus 317
8600 AH Sneek