Wet Incasso Kosten (WIK)
Landelijk geregeld

Wet Incasso Kosten (WIK)

Wat is een WIKbrief?
Voordat u een incassoprocedure opstart dient de debiteur (wettelijk verplicht) een overzicht te ontvangen van de kosten die gemoeid zijn met een dergelijk traject. U dient hiervoor de debiteur aan te schrijven. Deze brief wordt de WIK-brief of 14-dagen-brief genoemd. De betreffende regels staan omschreven in de Wet normering Buitengerechtelijke Incasso Kosten.

Let op: de WIK-brief is alleen vereist als de debiteur een particulier/consument is (business-to-consumer).
Heeft u een openstaande factuur op een bedrijf (business-to-business) dan is deze WIK-brief dus niet nodig.

BTW
Er wordt onderscheid gemaakt tussen wel- en niet BTW-plichtige schuldeisers. 
Kunt u de BTW verrekenen, klik dan hier voor de voorbeeldbrief. Kunt u de BTW niet verrekenen klik dan  hier voor de brief.

Voorwaarde is dat u in de 14-dagen-brief het juiste bedrag aan incassokosten vermeldt. Via onze incassocalculator (hieronder) kunt u eenvoudig de hoogte van de te vorderen incassokosten berekenen en deze in uw WIK-brief vermelden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Incasso calculator

Bereken de incassokosten die u volgens de wet in rekening mag brengen bij uw debiteur.

image/svg+xml INCASSO CALCULATOR

Bereken de incassokosten die u volgens de wet in rekening mag brengen bij uw debiteur.

Let op: U dient de euro's en de centen los van elkaar in te voeren.
 , 
0
Corona maatregelen

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona Virus (covid-19) hebben wij onze werkzaamheden aangepast.

Een deel van onze medewerkers werkt inmiddels thuis via een beveiligde verbinding. De continuïteit van onze werkzaamheden is daarmee verzekerd. De bezetting op ons kantoor zal dus minimaal zijn.

Wij zijn op de gebruikelijke wijze per telefoon en email bereikbaar. Afspraken vinden de komende tijd uitsluitend telefonisch plaats. Wilt u betalen, dan kan dat via onze webite: https://www.bleeker-incasso.nl/schuld/direct-betalen.

Onze ambtelijke werkzaamheden zullen wij op de gebruikelijke wijze blijven uitvoeren, tenzij overheidsmaatregelen anders voorschrijven. Wel houden onze deurwaarders zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM en zo nodig worden de exploten in een ambtelijke envelop achtergelaten zonder contact te maken met de geadresseerde of diens huisgenoten.

Bezig met laden