Hebben wij u benaderd?
Lees dan deze informatie!

Wat u moet weten

Debiteureninformatie
Heeft u contact gehad met één van de medewerkers van Bleeker gerechtsdeurwaarders & incasso omdat u een betaalachterstand heeft? Dan is deze informatie nuttig voor u.

Een betalingsachterstand: het kan iedereen gebeuren. De medewerkers van Bleeker gerechtsdeurwaarders & incasso zijn altijd op zoek naar een gezamenlijke, rechtvaardige afloop. Hierbij wordt uw situatie als uitgangspunt genomen en rekenen we op uw medewerking. U kunt kiezen tussen directe betaling óf een kort- of langlopende betalingsregeling. In overleg bepalen we de passende oplossing.

Hulp
Bleeker gerechtsdeurwaarders & incasso verwijst u voor vragen over schulden en aanverwante zaken naar de volgende websites. Maak er gebruik van; ze bestaan om ú te helpen!

www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.kredietbanknederland.nl
www.schuldinfo.nl

Deurwaarder op bezoek?
Als er een deurwaarder bij u aan de deur is geweest kan dat een aantal redenen hebben.
- Er is een vonnis aan u uitgereikt, waarbij tevens bevel is gedaan om te betalen (klik hier voor de bijsluiter)
- Er is beslag gelegd op uw loon of uitkering (klik hier voor de bijsluiter)
- Er is beslag gelegd op uw bankrekening (bijv. lopende rekening/spaarrekening. (klik hier voor de bijsluiter)
- Er is beslag gelegd op uw auto/inboedel (klik hier voor de bijsluiter)
- De deurwaarder heeft aan u aangezegd dat uw woning zal worden ontruimd (klik hier voor de bijsluiter).

De genoemde bijsluiters zijn ontwikkeld door de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Ze verstrekken meer informatie over uw situatie en de mogelijke oplossingen.

Vragen
Neem contact op als u vragen hebt over uw dossier! Graag het dossiernummer bij de hand houden.
 

Corona maatregelen

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona Virus (covid-19) hebben wij onze werkzaamheden aangepast.

Een deel van onze medewerkers werkt inmiddels thuis via een beveiligde verbinding. De continuïteit van onze werkzaamheden is daarmee verzekerd. De bezetting op ons kantoor zal dus minimaal zijn.

Wij zijn op de gebruikelijke wijze per telefoon en email bereikbaar. Afspraken vinden de komende tijd uitsluitend telefonisch plaats. Wilt u betalen, dan kan dat via onze webite: https://www.bleeker-incasso.nl/schuld/direct-betalen.

Onze ambtelijke werkzaamheden zullen wij op de gebruikelijke wijze blijven uitvoeren, tenzij overheidsmaatregelen anders voorschrijven. Wel houden onze deurwaarders zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM en zo nodig worden de exploten in een ambtelijke envelop achtergelaten zonder contact te maken met de geadresseerde of diens huisgenoten.

Bezig met laden